Można uzyskać wiele znaczących korzyści dzięki zastosowaniu herbicydów do likwidowania niechcianej roślinności, czyli chwastów.

W porównaniu z alternatywnymi środkami kontroli chwastów, takimi jak mechaniczne pielenie ręczne lub maszynowe, herbicydy są tańsze i często bezpieczniejsze, szczególnie w leśnictwie, działają szybciej, a czasem nawet bardziej selektywne. Jeśli jednak herbicydy nie są stosowane właściwie, rośliny uprawne mogą zostać uszkodzone, zwłaszcza jeśli zastosowana zostanie zbyt duża dawka lub jeśli opryskiwanie nastąpi w czasie, gdy gatunki roślin uprawnych są wrażliwe na dany herbicyd.

Niezamierzone, ale ważne ekonomicznie, uszkodzenie roślin uprawnych jest czasem konsekwencją niewłaściwego stosowania herbicydów w nieodpowiednich ilościach.

Ponadto niektóre ważne negatywne skutki środowiskowe są związane ze stosowaniem herbicydów. Należą do nich niezamierzone uszkodzenia występujące zarówno na opryskiwanym terenie, jak i poza nim.

Na przykład, zmieniając roślinność opryskiwanych miejsc, stosowanie herbicydów zmienia także siedliska zwierząt, takich jak ssaki i ptaki. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku stosowania herbicydów w leśnictwie, ponieważ biorą w nich udział różnorodne, naturalne siedliska. Jest to pośredni efekt stosowania herbicydu, ponieważ nie wiąże się z toksycznością wywieraną na zwierzę. Niemniej jednak skutki mogą być poważne dla niektórych gatunków. Ponadto nie wszystkie środki chwastobójcze opryskane traktorem lub samolotem osadzają się na planowanym obszarze opryskiwania. Często występuje odchylenie herbicydu poza zamierzonym miejscem jeśli stosujemy oprysk do zbóż jarych, a niezamierzone uszkodzenia w terenie mogą być spowodowane wegetacją roślin. Z tych i innych powodów istnieje wiele negatywnych opinii na temat nadawania oprysków herbicydami i innymi pestycydami, a praktyka ta jest bardzo kontrowersyjna, jednak szkodliwości tych środków można łatwo zapobiegać stosując produkt zgodnie z zaleceniami producenta i w określonych ilościach.