Koszty rehabilitacji

Jeśli rehabilitacja jest realizowana w miejscach, gdzie niezbędne jest uiszczenie opłaty można sprawdzić czy rehabilitacja jest indywidualna, czy grupowa. Pozwala […]