Wymiana walut jest rynkiem otwartym, ale w przeciwieństwie do giełdy papierów wartościowych nie można handlować informacjami poufnymi.

Handlowcy polegają na wahaniach kursów walutowych spowodowanych zlokalizowanymi, czyli krajowymi zmianami w gospodarce. Informacje te są dostępne jednocześnie dla wszystkich zainteresowanych kupnem bądź sprzedażą obcej waluty. Brokerzy w walutach obcych zarabiają na swoich klientach, ustalając różnicę między ceną kupna i sprzedaży określonej waluty. Jako taka usługa ta nie ma dodatkowej prowizji. Marża na transakcjach walutowych w kantorach jest bardzo niska, co powoduje, że inwestorzy mogą handlować dużą ilością waluty przy niewielkim wymaganym kapitale początkowym. Jest to zatem bardzo atrakcyjne dla wielu osób, które mają nadzieję na duże zyski przy ograniczonym kapitale początkowym. Stwarza to również zagrożenie, ponieważ handel walutami może również zwrócić się przeciwko tobie, powodując, że strata będzie znacznie większa niż początkowy depozyt zabezpieczający. Tak więc ten wysoki poziom dźwigni jest uważany za obosieczny miecz, ponieważ może generować znaczne straty i zyski w zależności od wahania kursu walut.

Istnieje wiele czynników wpływających na kursy walut.

Podobnie jak towary, na cenę waluty wpływają siły rynkowe podaży i popytu. Na podaż i popyt na walutę mogą mieć wpływ takie czynniki, jak inflacja czy stopa procentowa. Inflacja w jednym kraju w porównaniu z innymi krajami może znacznie wpłynąć na zwiększenie popytu na walutę. Stopa procentowa w danym kraju wpłynie na kurs wymiany waluty. Inwestorzy planujący zainwestować swoje pieniądze zwykle robią to w sytuacji, w której oczekują najwyższej wartości zwrotu. Jeśli zamierzasz wymienić gotówkę na inną walutę, zobacz jaki ma ona kurs w kantorze. Wysoka inflacja w kraju może spowodować, że rządy podniosą stopy procentowe, aby obniżyć inflację. Powoduje to wzrost popytu na waluty, ponieważ inwestorzy chcą skorzystać z wysokich stóp procentowych. Zatem związek między inflacją a stopami procentowymi może być wskaźnikiem, w którą stronę będzie się poruszać rynek walutowy.