Rosnąca z roku na rok popularność usług związanych ze sprzątaniem biur świadczy o coraz większym zainteresowaniu firm takim ułatwieniem. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ dla przedsiębiorców powierzenie zadania utrzymania czystości zewnętrznemu usługodawcy jest po prostu czystym zyskiem. Dzięki stałemu rozwojowi w tej branży udało się też wypracować pewien schemat współpracy między firmą sprzątającą a biurami czy instytucjami zawierającymi z nimi umowy. Schemat obejmuje nie tylko zasady świadczenia usługi, zakres wykonywanych prac i ich częstotliwość, ale przede wszystkim związane z tym koszty. A te najczęściej ponoszone są w formie abonamentowej, chociaż możliwe jest też wykupienie usługi jednorazowego doraźnego sprzątania. Taki typ współpracy oferuje m.in. freshoffice.eu firma sprzątająca Warszawa.

Sprzątanie biur: opłata abonamentowa za stałą usługę

W przypadku abonamentu działa on na takiej samej zasadzie jak w przypadku innych usług

Firma sprzątająca na jego podstawie zobowiązuje się w określonym czasie i w określone dni wykonywać określone usługi np. odkurzanie, mycie podłóg, wyrzucanie śmieci, mycie okien, ścieranie kurzy, pranie dywanów i wykładzin na terenie lub w obiekcie biurowym swojego klienta. Umowa zwykle podpisywana jest na dłuższe okresy (półroczne, roczne), z możliwością wcześniejszego zerwania w przypadku niezadowolenia ze świadczonych usług. Dzięki temu klient zyskuje większą elastyczność, ale ma również kontrolę nad procesem sprzątania i może w każdej chwili sprawdzać jego jakość. Opłata abonamentowa jest dostosowywana do zakresu sprzątania (podejmowanych czynności) oraz jego częstotliwości. Najmniej zapłaci się za wizyty sprzątaczek raz w tygodniu, najwięcej za ich codzienną pracę w obiekcie.

Koszt całościowy może też wzrosnąć, jeśli firma zażyczy sobie tzw. eko-sprzątania..

..czyli sprzątania opartego na specjalnym typie środków czystości przyjaznych środowisku. Opłata obejmuje też koszty związane z polisą ubezpieczeniową (na wypadek, gdyby sprzątanie biura zakończyło się np. uszkodzeniem jakiegoś sprzętu) oraz pomoc koordynatora, który pośredniczy w kontakcie między firmą a osobami odpowiedzialnymi za sprzątanie na jej terenie.