Każdego dnia osoby zostają ranne podczas przebywania na terenie firmy. Poszkodowane osoby mogą być w stanie wytoczyć powództwo o odszkodowanie za poniesione szkody.

Większość pozwów dotyczących odszkodowań, które są wniesione przeciwko przedsiębiorstwom, opiera się na zaniedbaniu. Jeśli firma nie zapewni pracownikom bezpiecznego środowiska, w wyniku czego ktoś odniesie obrażenia, to taka osoba może być w stanie uzyskać odszkodowanie za wypadek i uszczerbek na zdrowiu. W niektórych przypadkach obrażeń ciała eksperci mogą zeznawać o zwyczajach w branży. Chociaż to zeznanie nie jest uspokajające, może mieć wpływ, pokazując, co robią inne podobne firmy, aby zapobiec obrażeniom pracowników. Po wszczęciu postępowania powód ma obowiązek udowodnienia, że przedsiębiorstwo przykładowo naruszyło obowiązek przestrzegania przepisów BHP. Na przykład firma mogła nie czyścić regularnie pomieszczeń, pozostawiając płyn na podłodze, na który później poszkodowany się poślizgnął. Ktoś mógł również zauważyć wyciek i zaniedbać jego wyczyszczenie. Zasadniczym elementem roszczenia dotyczącego zaniedbania jest wykazanie, że naruszenie przepisów spowodowało szkodę. Naruszenie musiało być faktyczną i bezpośrednią przyczyną szkody.

Nie wystarczy wykazać, że pracownik został ranny w pracy, trzeba udowodnić, że coś, co zrobiła lub nie zrobiła firma, musiało być przyczyną, dla której dana osoba doznała uszczerbku na zdrowiu. Pracownik musi również wykazać, że poniósł jakąś szkodę. Może to być uraz fizyczny, który mogą udowodnić rachunki za usługi medyczne, zwolnienia z pracy, którą można wykazać na podstawie dokumentacji zatrudnienia lub bólu i cierpienia. Klient musi być w stanie pokazać wszystkie powyższe elementy, aby wygrać z roszczeniem. Są to zawiłe kwestie, dlatego adwokat wypadek przy pracy może pomóc wyjaśnić przebieg postępowania. Obejmuje to wyjaśnienie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do sprawy oraz opcji dostępnych dla klienta, które mogą obejmować spory sądowe, mediacje, negocjacje lub inne działania. Prawnik może również wyjaśnić zalety i wady każdej opcji oraz udzielić porady dotyczącej najlepszego sposobu postępowania w danej sprawie.