Księgowość zapewnia wszelkie wsparcie transakcyjne wymagane w celu zapewnienia, że każda działalność finansowa podejmowana przez firmę jest zgodna z jej własnymi zasadami i procedurami, a także wszelkimi przepisami administracyjnymi.

Wykonując operacje księgowe dla przedsiębiorstwa, księgowy dokumentuje i bada dane finansowe swojego pracodawcy. Opracowuje różne raporty, takie jak wyciągi z rachunków, budżety i deklaracje podatkowe. W mniejszych organizacjach wykonuje wiele zadań księgowego, bilansując księgę główną i dokonując wpłat pieniężnych na konto bankowe firmy. Przeglądając wszystkie wpisy, upewnia się, że książki są wyważone i że wszystkie wydatki zostały dokonane zgodnie z zasadami i procedurami. Księgowy odgrywa istotną rolę w małej firmie, rejestrując i prowadząc jej dokumentację finansową. Zakres obowiązków księgowego zależy od wielkości firmy i jej potrzeb. Większość księgowych pracuje dla mniejszych firm, które nie mają księgowego personelu. Przetwarzanie rozrachunków z dostawami zasadniczo oznacza wprowadzanie faktur do oprogramowania księgowego w celu uregulowania rachunków. Księgowi często wystawiają lub monitorują zamówienia i dopasowują je do faktur po ich otrzymaniu.

Następnie kodują faktury odpowiednimi informacjami z księgi głównej. Księgowi sprawdzają, czy faktury i rachunki są opłacane terminowo. Arkusze czasu pracy pracownika są gromadzone przez księgowego i wprowadzane do systemu księgowości płac. Księgowy może przetwarzać i uruchamiać kontrole płac we własnym zakresie. Obowiązki płacowe mogą obejmować monitorowanie płatności na rzecz pracowników najemnych, uzgadnianie i płacenie prowizji, zwracanie raportów z wydatków pracowników i przetwarzanie dodatków do pensji. Księgowy często sporządza miesięczne i kwartalne deklaracje podatkowe. W zależności od różnych czynników – w tym wielkości, lokalizacji i charakteru działalności – Księgowa Łowicz składa deklaracje podatkowe dla osób fizycznych, różne raporty podatkowe od wynagrodzeń oraz deklaracje podatkowe dla firm. Księgowy przetwarza każdą płatność, która musi towarzyszyć zeznaniu podatkowemu.