Osoby zalegające ze spłatą różnego rodzaju zobowiązań powinny się spodziewać, że prędzej czy później sprawa trafi do sądu, a następnie do komornika w celu wyegzekwowania kwoty będącej przedmiotem roszczenia.

Komornicy są uprawnieni do odzyskiwania długów na zasadzie przymusu egzekucyjnego. Środki te mogą być odzyskiwane na wiele sposobów, na przykład poprzez zajmowanie kont bankowych, nieruchomości czy też ruchomości będących składnikami majątku dłużnika. Okazuje się również, że komornicy sądowi mają prawo do egzekwowania należnych kwot z wynagrodzenia za pracę.

Egzekucja komornicza z pensji – podstawowe informacje

Co warto wiedzieć o egzekucji z wynagrodzenia za pracę

Komornik przystępuje do działania po uzyskaniu przez wierzyciela sądowego nakazu zapłaty opatrzonego w klauzulę wykonalności. W takim przypadku wierzyciel składa u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Jeśli mamy do czynienia z dłużnikiem, który pracuje, wówczas bardzo skutecznym sposobem odzyskania należnych środków jest egzekucja z pensji. Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne istotne przepisy, zasady oraz ograniczenia, do których komornik musi się stosować.

Jeśli dłużnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wówczas egzekucji podlega połowa jego wynagrodzenia z zachowaniem kwoty wolnej od zajęcia, która wynosi najniższą krajową. Jeżeli jednak egzekucja jest związana ze świadczeniami alimentacyjnymi, wówczas egzekucji podlega wyższa kwota, czyli 3/5 wynagrodzenia. W przypadku umów o dzieło oraz zlecenie sytuacja wygląda zupełnie inaczej i często egzekucji podlega całe wynagrodzenie z tego typu umów.

Warto pamiętać, że kancelaria komornicza katowice-wschód oraz inne kancelarie komornicze działające w różnych zakątkach naszego kraju, oferują zgodną z prawem pomoc w zakresie szeroko pojętej egzekucji należności różnego typu. Dodatkowo u komorników można dowiedzieć się sporo na temat egzekwowania długów z różnych składników majątku, w tym również z pensji dłużnika. Warto pamiętać o w miarę sprawnym kierowaniu wniosków do komornika, ponieważ długi ulegają przedawnieniu po 6 latach, a odsetki od roszczenia przedawniają się po 3 latach.