Studnie głębinowe umożliwiają wydobywanie wody z dużych głębokości, nowe studnie domowe wyposażone są najczęściej w rury PCV mogą posiadać różne grubości.

Najczęściej prowadzą od pompy do warstwy wodonośnej. Rura zapewnia połączenie z wodami gruntowymi wyposażone jest w różnego rodzaju filtry. Dzięki nim do wody nie dostają się żadne zanieczyszczenia. Mogą być to filtry kilkustopniowe, dzięki którym w kranach płynie czysta woda. Studnie na wyższych poziomach mają także osłonięte miejsce w którym znajduje się pompa, oraz inne wyposażenie. Jeśli studnia pompuje wodę z gleby piaskowej lub żwirowej warstwy wodonośnej, sito studni jest zwykle przymocowane do dna obudowy. Sito posiada kształt podobny cylindra, który rozciąga się do warstwy wodonośnej i umożliwia przepływ wody, zapobiegając przedostawaniu się piasku i żwiru do studni. Otwory ekranu są dobierane poprzez określenie wielkości cząstek piasku lub żwiru zawierających warstwę wodonośną. W przypadku studni głębinowych do ziemi wprowadza się długie wiertła, do których można będzie dokręcać kolejne rury, które składają się na długość wiertła.

Ta sama zasada stosowana jest przykładowo w odwiertach podczas poszukiwania ropy naftowej.

W zależności od potrzeb można stosować bardzo głębokie odwierty. Wielu miastach można znaleźć firmy oferujące wiercenie studni Kraków jest miejsce gdzie znajdziemy profesjonalistów zajmujących się tego typu usługami. Każda studnia musi posiadać odpowiednio mocną pompę, trzeba zatem brać pod uwagę długość rury pobierającej wody, ale także jej grubość. Wówczas będzie można dobrać pompę. Dzięki niej woda z warstwy wodonośnej będzie mogła dostać się do kranu w budynku. W przypadku bardzo głębokich studni, lub też tam gdzie potrzebne jest wysokie ciśnienie. Tam gdzie potrzebne będą większe moce przerobowe można systemy pomp czyli agregaty pompowe. Posłużyć one mogą do opróżniania stawów, jeżeli przykładowo odpływ jest unieruchomiony. Przydatne są także w czasie powodzi, dzięki temu że potrafią przepompowywać duże ilości wody w krótkim czasie. Pompy mogą także posiadać różną wydajność, która podawana jest przez producenta, na opakowaniu i określa ilość litrów które mogą być przepompowane w określonym czasie.