Inspektorzy budowlani planują, monitorują i kierują projektami budowlanymi, w tym sprawdzają każdą fazę budowy, analizują materiały, badają stosowane techniki i upewniają się, że konstrukcja spełnia normy branżowe i prawne.

Dokonują przeglądu stosowania przepisów budowlanych, rozporządzeń i przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, a także zatwierdzają plany i monitorują place budowy. Zatem głównym zadaniem inspektora budowlanego jest ogólnie rozumiany nadzór nad budową, do jego obowiązków będzie należało sprawdzanie czy prace wykonywane są zgodnie z planami architektonicznymi.

Czy stosowane są odpowiednie materiały, jego zadaniem będzie dopuszczenie budynku do użytku, musi on oczywiście spełniać wszystkie ściśle określone normy. W jego obowiązku będzie także uzupełnianie księgi budowy, gdzie zapisane będą wszystkie czynności, związane z pracami budowlanymi. W jego gestii będzie także inspekcja i nadzór wszystkich instalacji elektrycznych, grzewczych, sanitarnych czy hydraulicznych.

Oczywiście mogą się oni specjalizować także w nadzorze większych przedsięwzięć budowlanych taka jak budowa dróg, autostrad czy mostów. Każdy projekt budowlany będzie posiadał indywidualną specyfikację, co należy brać pod uwagę.

Z pewnością na inspektorze budowlanym ciąży bardzo duża odpowiedzialność za prowadzone projekty. Z pewnością na każdym placu budowy potrzebny będzie inspektor nadzoru zakopane nie jest tu wyjątkiem, w okolicy znajdźmy odpowiednich specjalistów. Inspektorzy budowlani pracują także często w terenie, gdzie muszą posiadać szeroką wiedzę związaną z chociażby geodezją. Korzystając z przyrządów pomiarowych, takich jak urządzenia pomiarowe i sprzęt testowy, inspektorzy budowlani sprawdzają wyrównanie, wysokość budynków i konstrukcji. Zapewniają zgodność placów budowy ze specyfikacjami i przepisami poprzez przegląd planów i monitorowanie, czy wszystkie konstrukcje, belki, fundamenty, okablowanie, hydraulika, i urządzenia spełniają stanowe przepisy i są prawidłowo zainstalowane. Inspektorzy ci określają wpływ konstrukcji na środowisko i a także gwarantują, że prace budowlane nie naruszają przepisów ochrony środowiska.