Tablice szkolne są prawdopodobnie najbardziej uniwersalnymi narzędziami związanymi z nauczaniem.

Badania sugerują, że uczniowie uczą się lepiej, prezentując informacje na wiele sposobów, zwłaszcza za pomocą środków wizualnych, a tablice są prawdopodobnie najprostszym wizualnym narzędziem nauczania. W ostatnich latach nauczyciele zastąpili tradycyjne tablice na rzecz tablic interaktywnych. Jednak wydaje się, że nie ma znaczącej różnicy w efektach uczenia się, gdy te same informacje są prezentowane interaktywnie, lub odręcznie na tablicach kredowych czy suchościeralnych. Zamiast tego, jedno badanie wykazało, że kiedy instruktorzy prezentowali treść interaktywnie, a także opracowywali treść za pomocą standardowych tablic, uczniowie byli bardziej aktywni i spędzali więcej czasu na zadawaniu pytań niż wtedy, gdy instruktorzy korzystali tylko z jednego z narzędzi. Badanie to podkreśla podstawową funkcję tablic dowolnego rodzaju: można je łatwo wykorzystać, aby zachęcić do aktywnego uczenia się w klasie. Instruktorzy mogą korzystać z tablic, aby angażować uczniów indywidualnie i za pośrednictwem grup zajmujących się rozwiązywaniem problemów i burzami mózgów. Wszelkie rodzaje tablic są doceniane przez nauczycieli od dziesięcioleci ze względu na ich nieodłączną dostępność, wszechstronność i zdolność adaptacji jako narzędzia nauczania. Mogą być wykorzystywane na wykładach, seminariach i zajęciach przez uczniów i instruktorów z różnych powodów i w różny sposób.

Tablice można podzielić na sekcje, z jednej sekcji można korzystać podczas całej lekcji i można ją wyczyścić i ponownie użyć. Instruktor może wykorzystać inną sekcję do przekazania ważnych informacji przez cały okres, takich jak struktura lekcji z tego dnia. Instruktorzy powinni uwzględniać tematy, zadania i cele uczenia się, aby uczniowie zawsze wiedzieli, dokąd zmierza nauczanie. Nauczyciele mogą wybrać, jakie kluczowe treści będą pisać i jak chcą organizować treści wizualnie. Nawet jeśli nauczyciel nie jest utalentowanym artystą, nie powinien bać się rysować. Pośpieszne rysunki wykonane w celu zilustrowania przykładu lub problemu mogą stanowić zabawny element zajęć. Nauczyciele powinni używać dużych, wyraźnych znaków. Zdolność do pisania w sposób czytelny jest warunkiem korzystania, aby tablice szkolne były wykorzystywane z maksymalną skutecznością.