Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest objawem wysokiej kultury i etyki pracodawcy, firmy przyjazne ludziom z upośledzeniami fizycznymi lub psychicznymi stanowią wielką wartość docenianą zarówno przez klientów, jak i pracowników.

Jeśli pracodawca jest otwarty na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, może liczyć na zdobycie dofinansowania na rzecz pensji pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstał w celu wspomagania niepełnosprawnych w podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej. PFRON to fundusz, który można niewątpliwie określić jako niezwykle ważny; jego misja jest chwalebna i bardzo pożyteczna, bo pomaga on odnaleźć się w rzeczywistości społecznej osobom, które z powodu pewnych dolegliwości fizycznych lub psychicznych mogą mieć problemy z podjęciem aktywności zawodowej i uczestniczeniem w życiu społecznym, czego skutkiem może być nieodwracalna utrata ich potencjału.

Kalkulator PFRON – dofinansowania na wyciągnięcie ręki!

Dlaczego warto skorzystać z naszego kalkulatora PRFON?

Warszawska agencja pracy My Wspieramy istnieje w celu promocji obecności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Pokazujemy pracodawcom, że ludzie z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą bez problemu wypełniać obowiązki zawodowe, na równi z osobami zdrowymi. Sądzimy, że zatrudnienia niepełnosprawnych jest wspaniałym znakiem wysokiej odpowiedzialności społecznej właścicieli firm – taki sposób działania pracodawców zasługuje na szacunek, a także docenienie ze strony zarówno ustawodawcy, jak również partnerów biznesowych, klientów i samych pracowników.

Zamieszczony na naszej stronie internetowej kalkulator pfron pomoże Państwu obliczyć kwotę dofinansowania, jaką można otrzymać na pensję osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kalkulator jest całkowicie bezpłatny, przygotowaliśmy go zgodnie z wszelkimi normami prawnymi. Można mu zaufać.