Jeśli prowadzisz pojazd przewożący towary niebezpieczne, musisz zgodnie z prawem posiadać uprawnienia ADR, które jest umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Licencje ADR wydawane są kierowcom samochodów ciężarowych.

Kto może uzyskać szkolenia ADR

Szkolenia ADR to gwarancja lepszych zarobków dla kierowców

Przed styczniem 2007 roku dotyczyło to tylko pojazdów powyżej 3,5 tony, ale teraz musisz mieć szkolenie ADR, jeśli pracujesz na samochodzie ciężarowym lub w Fordzie Transicie, a przykłady mogą obejmować cysternę samochodową zawierającą towary niebezpieczne, pojazd przewożący kontener-cysternę załadowany jakimkolwiek materiałem niebezpiecznym, pojazd przewożący luzem towary niebezpieczne, pojazd przewożący materiały radioaktywne, pojazd przewożący towary niebezpieczne w paczkach. Posiadanie licencji ADR to świetne kwalifikacje dodatkowe, a ponadto istnieje duże zapotrzebowanie na kierowców przeszkolonych w zakresie ADR, co może prowadzić do lepszych możliwości zatrudnienia, a także lepszych zarobków. Pełne szkolenie ADR i licencjonowanie będzie kosztować inaczej w zależności od przyjętych modułów, więc można je uznać za świetną inwestycję, a jeśli zapewni ci lepszą pracę, z pewnością taki wydatek zwróci się bardzo szybko.

Szkolenie i certyfikacja ADR są zazwyczaj podzielone na moduły, a twój wybór będzie zależał od rodzaju wykonywanej pracy lub rodzaju licencji ADR, które chcesz wykonywać i jakie materiały niebezpieczne będziesz przewozić. Klasa 1 – materiały wybuchowe i klasa 7 – materiały radioaktywne są generalnie prowadzone jako oddzielne moduły i nie są objęte typowym, podstawowym szkoleniem ADR. Pod koniec szkolenia będziesz musiał pomyślnie zdać zestaw egzaminacyjny, obejmujący wymagane moduły i zajęcia. Egzaminy są w formacie wielokrotnego wyboru i należy uzyskać zaliczenie w wysokości 70 procent.

Szkolenia ADR prowadzi firma, którą znajdziesz na stronie https://autokurs.com.pl. Z pewnością ukończenie szkolenia jest opłacalne dla kierowców, którzy pracują w transporcie międzynarodowym i chcą zwiększyć swoje uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych. Pozwoli to nie tylko na lepsze zarobki, ale również zwiększy szansę na dobre zatrudnienie.