Obecnie powstaje wiele sklepów internetowych, które posiadają różne nazwy, oferują towary, usługi.

Należy pamiętać o możliwości zastrzeżenia znaków towarowych, może być to nazwa sklepu, logo, innego znaki graficzne charakterystyczne dla produktu. Zarejestrowanie firmy pod daną nazwą nie jest jednoznaczne z ochroną znaków towarowych, którą można uzyskać zgłaszając je do Urzędu Patentowego.

Ochrona patentowa nazwy firmy i znaków graficznych

Jak zabezpieczyć nazwę sklepu czy określonych towarów

Nazwa firmy jest istotna ze względu na możliwość zapamiętania przez naszych klientów, będzie to nazwa, którą będziemy się posługiwali, dodatkowo należy wybrać także znak graficzny, logo. Zarejestrowanie firmy w KRS lub CEIDG nie jest równoznaczne z ochroną naszego znaku towarowego. Istnieją zapisy Ustaw dotyczące nieuczciwej konkurencji, które mówią o tym, że pierwsza firma, która posługuje się daną nazwą, staje się jej właścicielem. Jednak w przypadku jeżeli nieuczciwa konkurencja zarejestruje znak towarowy w Urzędzie Patentowym, wówczas staje się jego właścicielem. Może dzięki temu posługiwać się znakiem graficznym, może zakazać naszej firmie posługiwania się logo czy też nazwą firmy. W pewnych przypadkach może także zablokować sprzedaż na popularnych platformach internetowych.

Rejestrując nazwę w Urzędzie Patentowym otrzymujemy odpowiednie świadectwo, które świadczy o tym, że jesteśmy właścicielem danych znaków graficznych, nazw. Może to dotyczyć nie tylko nazwy firmy, ale także nazwy poszczególnych towarów czy też usług. Daje nam to formalne prawa do wykorzystania przykładowo nazwy sklepu, w tym sklepu internetowego. Urząd Patentowy wydaje nam dokument, który określa wykorzystywanie danych znaków towarowych przez okres 10 lat, następnie możemy okres ochrony przedłużyć.

Ochrona znaków towarowych, własności intelektualnej firmy, jest bardzo istotna, więcej na ten temat możemy przeczytać na stronie internetowej https://www.parkiet.com/Firmy/211229971-Jak-zabezpieczyc-nazwe-sklepu-od-strony-prawnej.html. Dzięki rejestracji w Urzędzie Patentowym możemy uzyskać wyłączne prawa do używania danej nazwy w kontekście określonych towarów, usług na terenie Polski czy też Unii Europejskiej.