Zwolnienie pracownika powinno nastąpić po starannym rozważeniu i po zasięgnięciu porady prawnej.

Nawet jeśli udowodniono, że pracownik brał udział w rażącym niewłaściwym postępowaniu, takim jak kradzież, powinieneś zasięgnąć porady prawnej, aby upewnić się, że wypowiedzenie jest odpowiednio sformułowane i wiążące prawnie, aby uniknąć problemów skutkujących pozwem do sądu o odszkodowanie. Ponieważ prawo pracy może być skomplikowane, należy zachować ostrożność i zasięgnąć porady adwokata na temat niejasnych obszarów prawa. Powinieneś upewnić się, że zastosujesz takie samo postępowanie wobec wszystkich pracowników, jeśli ich działanie jest takie samo. Niezastosowanie się do tego może prowadzić do sporów lub pozwu. Pracownicy nie zawsze dają do zrozumienia, że pozwą Twoją firmę po zwolnieniu z pracy. Jeśli jednak masz podstawy, by sądzić, że pracownik może zaangażować się w inne szkodliwe działania przeciwko tobie lub twojej firmie, powinieneś skonsultować się ze swoim prawnikiem.

W zakresie sporów, roszczeń i reklamacji zasięgnij porady prawnika od prawa pracy, jeżeli pozew zgłoszony przez pracownika może skutkować przyznaniem mu sporych sum z tytułu wypłaty odszkodowania.

Usługę, którą oferuje adwokat Gdańsk prawo pracy, można wykorzystać jako środek zapobiegawczy w celu ochrony firmy przed sporami sądowymi. Biorąc pod uwagę liczbę postępowań sądowych przeciwko przedsiębiorstwom, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kiedyś będziesz musiał zatrudnić prawnika. Chociaż cena wynajmu prawnika może być wysoka, koszt może być wyższy, jeśli sąd zasądzi odszkodowanie pracownikowi, który złożył skargę przeciwko Twojej firmie. W takim przypadku zaleca się budowanie relacji z prawnikami prawa pracy przed nadejściem kryzysu. Dlatego jeśli dojdzie do sporu czy innego problemu, będziesz już mieć adwokata, któremu ufasz, i na którym możesz polegać. Oprócz budowania relacji z prawnikami, powinieneś również podjąć wszelkie kroki, aby upewnić się, że Twoja firma funkcjonuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.