Żyjemy w erze globalizacji i cyfryzacji. Oba procesy razem zwiększyły zapotrzebowanie na efektywne zarządzanie IT, a wraz z outsourcingiem całego szaleństwa, zarządzanie systemami informatycznymi stało się jeszcze bardziej konieczne.

Współczesne fabryki, firmy i biura pracują w sieci złożonej z systemów informatycznych. Zarządzanie taką technologią stało się zatem kluczowe. Zarządzanie IT obejmuje planowanie, wdrażanie, kontrolowanie, projektowanie i optymalizację systemów informatycznych. Zarządzanie IT jest bardzo istotne w obecnym kontekście, ponieważ kładzie nacisk na maksymalizację efektywności inwestycji dokonanych w rozwój systemu technologicznego. Oprócz tego istnieje kilka innych zalet zarządzania IT. Działalnością każdego przedsiębiorstwa należy zarządzać skutecznie, aby sprawnie funkcjonowało, w przeciwnym razie firma może ponieść ogromne straty. Jest to możliwe tylko poprzez skuteczną koordynację całego systemu informacyjnego zapewnianego przez kierowników IT. Zarządzanie IT ma kluczowe znaczenie dla organizacji, ponieważ zarządza ważnymi funkcjami i sprawia, że procedury są wolne od błędów. Zapewnia również, że organizacja osiągnie swój cel w określonym czasie. Podstawowym celem systemu informacyjnego jest zapewnienie organizacji spójnego, zrównoważonego i wysoce zabezpieczonego środowiska IT. Zarządzanie IT jest korzystne, ponieważ zmniejsza chaos, który może powstać w przypadku niepowodzenia codziennych operacji IT.

Menedżerowie IT od czasu do czasu monitorują i zarządzają wydajnością wszystkich systemów, aby utrzymać je w dobrym stanie.

Baza danych jest utrzymywana, a programy narzędziowe są sprawdzane pod kątem awarii systemu. Konta użytkowników są również odpowiednio utrzymywane. Dlatego pracownicy mogą zastanawiać się nad głównymi operacjami i istotą biznesu. Efektywne zarządzanie informatyką polega na organizowaniu, koordynowaniu i zarządzaniu wszystkimi działaniami IT organizacji. Dobrze zarządzana technologia ułatwia poprawę ogólnej wydajności organizacji. Ponadto efektywne zarządzanie IT zmniejsza koszty operacyjne, ponieważ zapewnia wykorzystanie znormalizowanego sprzętu i optymalizację zasobów. Zapewnia również legalne korzystanie z całego oprogramowania.