Proces montażu fotowoltaiki wydaje się być dość prostym zadaniem wiążącym się z koniecznością przymocowania paneli do dachu albo specjalnych elementów na podłożu.

Całość należy połączyć z inwerterem i licznikiem prądu. Okazuje się jednak, że nie jest to wcale takie łatwe. Instalacje tego rodzaju wytwarzają prąd o dużym napięciu, a nieumiejętny montaż oraz podłączenie może doprowadzić do powstawania łuków elektrycznych, różnego rodzaju zwarć, a nawet pożarów i innych typów zagrożeń. Nic więc dziwnego, że od instalatorów systemów fotowoltaicznych wymaga się posiadania specjalnych uprawnień.

Jakie uprawnienia powinna posiadać firma montująca panele fotowoltaiczne?

Podstawowe informacje o uprawnieniach do fotowoltaiki

Przede wszystkim bardzo ważne są uprawnienia dla osób zajmujących się projektowaniem instalacji. W ramach specjalistycznych kursów otrzymują oni certyfikaty potwierdzające umiejętności, takie jak dokładne ustalenie mocy systemu i zapotrzebowania energetycznego budynku, dobór stosownych urządzeń, zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i wybór właściwego miejsca instalacji. To wszystko jest istotne ze względów bezpieczeństwa, a także wydajności tworzonego systemu fotowoltaicznego.

Ze względu na to, że instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie produkowanie prądu, od osób odpowiedzialnych za jej montaż, wymaga się posiadania uprawnień SEP typu D oraz E. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie energii elektrycznej jest więc bardzo ważne. Dodatkowo przydatne są uprawnienia pozwalające na wykonywanie prac na wysokościach, jak również certyfikaty instalatorów przyznawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Rzecz jasna każde z tych uprawnień można uzyskać po przejściu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu.

Warto mieć na uwadze, że fotowoltaika w Poznaniu oraz w innych miastach jest montowana przez profesjonalne firmy, których pracownicy dysponują odpowiednimi uprawnieniami. Warto się upewnić czy dany usługodawca posiada stosowne licencje. Może się bowiem okazać, że brak jakichś licencji sprawi, że zakład energetyczny nie wyrazi zgody na podłączenie konkretnego systemu do sieci.