Przygotowanie podatków, obliczanie ulg podatkowych i składanie raportów jest głównym aspektem w pracy księgowego, a składanie tych podatków to kolejna ważna część.

Wypełnianie i składanie dokumentów podatkowych nie jest takie proste. Czas i wysiłek włożony w to zadanie może wywołać stres i poważne problemy, szczególnie gdy ma to miejsce w ostatnich chwilach sezonu archiwizacji. Księgowy zapewni nie tylko dokładne wyliczenia i wskaże korzystne ulgi, ale również wypełni deklaracje w imieniu klienta na podstawie posiadanych dokumentów. Księgowi pracujący w biurach rachunkowych mają na co dzień wiele obowiązków do wypełnienia, a ich praca nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Prowadzenie szczegółowej księgowości dla przedsiębiorców

Praca księgowego to przede wszystkim przygotowywanie list płac, kontroli użyteczności, faktur i innych rachunków oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych dla różnego rodzaju firm.

Przygotowywanie raportów zeznania podatkowego dla klientów prywatnych oraz przedsiębiorców to również zadanie, którym zajmują się biura rachunkowe. Takie raporty muszą być zgodne z przepisami podatkowymi i otrzymaną dokumentacją. Księgowi
lokalizują wszelkie możliwe odliczenia oraz oferują doradztwo w kwestiach podatkowych, a także prowadzą dokumentację finansową firmy. Biura rachunkowe zajmują się prognozowaniem przyszłych statystyk firmy na podstawie bieżących sald, księgowaniem wpisów w przychodach i wydatkach w księgach i bilansowanie ksiąg rachunkowych. Do głównych zadań, jakie stoją przed księgowymi w ich zawodzie, jest pisanie sprawozdań finansowych i tworzenie na ich podstawie prognoz, wypełnianie i przesyłanie formularzy zeznań podatkowych. Księgowi zatrudnieni przez biura rachunkowe Warszawa Ursynów zajmują się szerokim aspektem finansowym firm i osób prywatnych. Jasna komunikacja, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, w celu skutecznego doradzania klientom i pracodawców oraz interakcji z nimi, przydaje się w pracy w biurze rachunkowym. Objaśnianie procedur księgowych klientom lub pracodawcom wymaga uproszczenia często skomplikowanych i długich spraw oraz stosowania nietechnicznego języka do komunikacji z klientem.