W wielu placówkach zdrowia wykorzystywane są ultrasonografy, ich działanie opiera się na wykorzystaniu fal radiowych.

Na przykład ultradźwięki będą przemieszczać się przez krew w komorze serca, ale jeśli uderzą w zastawkę serca, odbiją się echem. Będzie podróżować prosto przez woreczek żółciowy, jeśli nie ma kamieni żółciowych, ale jeśli są kamienie, odbije się od nich. Im gęstszy obiekt uderza w ultradźwięki, tym więcej ultradźwięków odbija się z powrotem. To odbijanie się lub echo nadaje obrazowi ultrasonograficznemu jego cechy. Różne odcienie szarości odzwierciedlają różne gęstości. Technik lub lekarz przykłada do ciała specjalną sondę, mogą one zapewnić jaśniejsze i bogatsze w informacje obrazy. Ultradźwięki są powszechnie stosowane w diagnostyce, leczeniu i wskazówkach podczas zabiegów, takich jak biopsje. Może być używany do badania narządów wewnętrznych, takich jak wątroba i nerki, trzustka, tarczyca, jądra i jajniki i inne. Badanie ultrasonograficzne może wykazać, czy pojawia się guzek. Może to być torbiel rakowa lub wypełniona płynem. Może pomóc zdiagnozować problemy z tkankami miękkimi, mięśniami, naczyniami krwionośnymi, ścięgnami i stawami. Służy do badania zamrożonego barku, łokcia tenisisty, zespołu cieśni nadgarstka i innych. USG może ocenić przepływ krwi w naczyniu lub ciśnienie krwi. Może określać prędkość przepływu krwi i wszelkie przeszkody.

Echokardiogram czyli EKG, może być używany do tworzenia obrazów układu sercowo-naczyniowego oraz do pomiaru przepływu krwi i ruchu tkanki serca w określonych punktach.

USG może ocenić funkcję i stan obszarów zastawkowych serca, wszelkie nieprawidłowości w sercu, niedomykalność zastawek lub wyciek krwi z zastawek i może wykazać, czy serce prawidłowo pompuje krew. Może również służyć do badania ścian naczyń krwionośnych, wykrycia zakrzepicy żył głębokich lub tętniaka, ocenić niedrożność lub zwężenie tętnic. Ultradźwięki są często stosowane przez anestezjologów do prowadzenia igły z roztworami znieczulającymi w pobliżu nerwów. USG można wykonać w gabinecie lekarskim, w przychodni lub w szpitalu, dostarcza je wiele firm przykładowo ms-medical.pl.