Definicji trade marketing jest tak wiele, że aż trudno wskazać tę najwłaściwszą. Wynika to z faktu, że trade marketing jest zespołem działań marketingowych o bardzo zróżnicowanym charakterze. Dowodem może być fakt, że sprawdzi się zarówno w małym punkcie dystrybucyjnym, jak i wielkoobszarowym sklepie.

Trade marketing w spolszczonej formie najczęściej występuje jako marketing handlowy. Dotyczy wszystkich najważniejszych płaszczyzn, dotyczących handlu, czyli rynku, sprzedaży i marketingu. W rezultacie poznając trade marketing, np. na specjalistycznym szkoleniu, zdobywa się wiedzę z zakresu strategii sprzedażowych detalicznych i marketingu producenckiego, rozumienia i identyfikowania potrzeb klientów, a także ich preferencji.
W działaniach trade marketingowych wykorzystywane są strategie produktowe, kanałowe i promocyjne. Zawsze pierwszym krokiem jest analiza dotychczasowego stanu biznesu, jego zalet, wad, potencjalnych korzyści i stojących przed nim ryzyk. Profesjonalne strategie trade marketingowe umożliwiają ujednolicenie zadań i celów stojących przed różnymi grupami – działem marketingu, dystrybucji, obsługi klienta i sprzedaży.

Trade marketing i strategie merchandisingowe

Trade marketing zawsze działa harmonijnie, aby jakiekolwiek benefity nie powstawały przy jednoczesnym ograniczeniu danego kanału. Rozwój sprzedaży musi być prowadzony w metodzie win-win. Głównym celem trade marketingu jest wzrost sprzedaży, lepsze pozycjonowanie produktów, budowa znaczenia i rozpoznawalności marki (branding), a także marketing pozycyjno-przestrzenny.
Na szkoleniach z trade marketingu uczestnicy mogą zapoznać się ze skutecznymi rozwiązania, usprawniającymi całość prowadzonego biznesu – zarówno na płaszczyźnie formalnej, sprzedażowej, jak i informatycznej. W ramach trade marketingu wdraża się m.in. programy typu Sell-In, programy wsparcia sprzedaży oraz systemy detailing merchandisingu. Strategie trade marketingowe usprawniają kontakt i negocjacje cenowe pomiędzy hurtowniami, sklepami, wykonawcami, producentami konsumentami, a nawet segmentem HoReCa w zależności od prowadzonego biznesu.
W obrębie sprzedaży trade marketing posługuje się i wykorzystuje najważniejsze zasady merchandisingowe. Sterowanie kanałem kolejki, sposób ustawiania produktów na półkach, osiąganie efektu obfitości i efektu synergii to tylko niektóre z przykładów. Dzięki wszystkim tym zabiegom osiągnąć można m.in.:

  • wzrost rozpoznawalności sklepu i sprzedawanych produktów lub usług,
  • przyciągnięcie nowych nabywców i utrzymanie dotychczasowych,
  • wzmocnienie subiektywnej wartości towaru w oczach klienta,
  • przedłużenie czasu, w którym klient przebywa w sklepie,
  • sprawniejszy sposób współpracy z dostawcami i producentami,
  • wyższą stopę marżowości i stabilność współpracy,
  • i wiele, wiele innych efektów, które poprawiają funkcjonowanie biznesu!

Jak widać trade marketing to bardzo szeroka dziedzina, która właśnie dzięki tej cesze jest tak atrakcyjna i skuteczna. Bez względu na to, czy prowadzi się mały biznes sprzedażowy, czy zarządza się dużym sklepem lub salonem sprzedaży – w każdym wypadku warto skorzystać ze szkoleń trade marketingowych, aby przenieść swoją działalność na profesjonalny poziom.